Влияет ли возраст на качество минета? Как думаете?